maj 2019 archive

Hösten är snart över och vi får en ny vinter

Vi  låter vår gemensam debatt artikel ligga kvar DEBATT Rädda strandskyddet ATT URHOLKA STRANDSKYDDET YTTERLIGARE LÖSER INGA PROBLEM. Strandskyddet är en lag som garanterar viktiga delar av allemansrätten och värnar strandens och vattnets liv – och människors liv vid och i vatten. Genom strandskyddet är havets, sjöarnas och vattendragens stränder skyddade 100 meter från strandlinjen, …

Continue reading