Vi fortsätter att ge oss på ärenden över allt i vårt land där strandskyddet försvinner.

Tillsynsanmälan ifrågasatta miljöbrott på fastigheten Tofta Strandskyddarna driver ett ärende på Gotland vid Tofta. Det är en otrolig exploatering mitt på stranden. Ett längre strandparti på över 1000 m har schaktats bort. Det som är speciellt, förutom projektets storlek, är att länsledning, kommunledning (C) är djupt engagerade i byggnationen. Delvis som ledamöter i exploateringsföretagets styrelse. Read More