Month: april 2021

Kallelse till STRANDSKYDDARNAS  ÅRSMÖTE   Datum:  Söndagen 9 maj 2021 Tid:  kl 17.00   Plats: Digitalt via Google Meet Om du vill delta maila till eposttill@strandskyddarna.com så får du inloggningskod  Program: Årsmötesförhandlingar Alla hälsas välkomna Styrelsen Medlemsavgift 75 kr/person Obs! Ni som redan har betalt in medlemsavgiften kan bortse från detta meddelande. Vid inbetalning ange Read More