Våra styrelse medlemmar för 2023

Vår nya styrelse 20230221

Nya gamla styrelse ser alltså ut så här.

Inge Löfgren Per Andersson Tom Hagström och Martin Steen  Rolf Trohne
Håkan Delebeck och Ann Enström valdes till ersättare

Håkan är mycket välkommen till vår förening. Vår trotjänare Torsten lämnade styrelsen efter många år, vi tackar honom för många bra inspel i våra frågor och hoppas att vi  har fortsatt kontakt  via telefon och mail.