Insändare av Inge i Bohuslänningen

Domstolarna har gång på gång sagt nej till hotell med spa och 16 villor i S Stockevik på Skaftö. Allt med motiveringen att det blir påtaglig skada på de riksintressen som finns i området, uttrycker Inge Löfgren, Naturskyddsföreningen. Samt vid strandskyddat område

Spaanläggningen i Stockevik får motsägelsefulla beslut

Konsekvenserna för natur- och kulturmiljön bedöms bli små. Påståendet är, enligt naturskyddsföreningen, häpnadsväckande då förlusten av växter och djur går i rasande takt, menar Inge Löfgren, Naturskyddsföreningen.
Domstolarna har gång på gång sagt nej till hotell med spa och 16 villor i S Stocke­vik på Skaftö. Allt med motiveringen att det blir påtaglig skada på de riksintressen som finns i området. Länsstyrelsen sa från början också nej. Men så plötsligt den 6 juni i år säger Svea hovrätt (miljööverdomstolen) ja till det här ytterst skadliga projektet med en investering på närmare 1 000 miljoner. Det är svårt att förstå domstolens senaste beslut. Vad har då gjort att domstolen helt plötsligt tvärvänder?
En av tänkbara förklaringar kan vara att Lysekils kommun och dess nuvarande kommunalråd har överklagat. Kommunens ”hjälp” kan ha varit helt avgörande för exploateringsföretaget. En kommun har ofta stort förtroende och stor ekonomisk betydelse för samhället. När företag då får stöd med en detaljplan så väger det tungt även för en domstol.
En annan faktor är att Sverige fått en borgerlig regering. Då händer det att vissa domare med borgerlig inriktning tänjer på lagstiftningens gränser. Kunskapen om vikten av att skydda de sista resterna av orörd natur får då stå tillbaka. Företagande får då alltid företräde var det än sker.
Länsstyrelsen var tidigare mycket kritisk till exploateringen. Men genom att kommunledningen gjorde en uppvaktning hos länsstyrelsen så ersattes den kritiske handläggaren med en mer samarbetsvillig person. Länsstyrelsen har således svängt från att vara starkt kritisk till att vara positiv.
Miljööverdomstolens senaste beslut om att anta Lysekils kommuns detaljplan är förhållandevis kortfattad och summarisk. Den behandlar endast översiktligt viktiga frågeställningar. När det gäller orörd natur och dess skydd som riksintresse anser domstolen att det finns gott om orörd natur i södra Bohuslän. Någon påtaglig skada kommer då inte att uppstå. Konsekvenserna för natur- och kulturmiljön bedöms bli små. Påståendet är, enligt naturskyddsföreningen, häpnadsväckande då förlusten av växter och djur går i rasande takt.
Inge Löfgren
Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.