Rapport från respektive kommuner

i har en stark styrelse med skilda kompetenser, men vi ser gärna att fler som brinner för föreningens syfte engagerar sig aktivt på områden där de kan bidra med förnuftiga synpunkter.
Idag har vi strax över 158 medlemmar, men vi behöver bli fler så att vi säkerställer vår rätt att överklaga strandskyddsärenden som organisation. Det krävs av ideella föreningar att de har minst 100 medlemmar för att få denna rättighet. Uppmana därför gärna grannar och bekanta att gå med för att stödja arbetet. 

Rapport från respektive kommuner

Strömstad km

Vi håller på gamla ärenden Vi konstaterar att det tyvärr släpps igenom flera strandskyddsärenden i nämnden, detta måste bevakas av oss! 

Tanums km

Svårt att hitta strandskyddsärenden i Bygg & miljönämnden, även i AU.Vi får begära ut handlingar!

Sotenäs km (Mellersta Bohuslän) Inget att rapportera svårt med att hitta handlingarna

Munkedal  Gårvik detaljplaner ute vet inte hur det går med badplatsen. I den sista versionen så är avlopps pumpen borta

Lysekil km

(Mellersta Bohuslän) Ett nytt projekt är på gång i Lysekil. Tronebacken, ett grönområde, där finns planer på bebyggelse. I nuläget skall Länsstyrelsen genom besök på plats ge RÅD!  Detta besök med RÅD protokollförs inte.

Uddevalla km 

En vädjan från M Escher-Nilsson: Kan Strandskyddarna ”klara ut” vad som gäller vid stranden, allmänhetens tillträde till strand och VAD som gäller enligt PBL och enligt strandskyddslagen. Svar:

Vi har inga möjligheter ta på oss ett så gammalt ärende.

Orust km 

Inget att rapportera? Vi kan inte få fram uppgifterna 

Tjörn km

Inget att rapportera ? Svart målade diare

Övriga Sverige

Gislaved   detaljplaner på olika områden i närheten av strandskyddade områden