Om oss

Om oss
Strandskyddarna – Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver. Framförallt anser vi det avgörande för framtiden att allemansrätten tillvaratas vid våra stränder. Det handlar om att våra efterkommande generationer får rimliga möjligheter att nå och vistas vid våra stränder. En viktig aspekt är också att bevara miljön vid stränderna med växt- och djurliv.
Vi är ca 140 personliga medlemmar, de flesta från Bohuslän men också från övriga delar av landet. Vi fungerar även som paraplyorganisation för andra föreningar som är intresserade av strandskydd.
Strandskyddslagen tillåter idag byggnation 100 m från stranden, upp till 300 m vid särskilt känsliga områden. De som söker dispens nöjer sig alltså inte med att ha sitt boende på detta avstånd, utan tycker att man måste komma närmare vattnet. Vi anser det rimligt att denna 100-metersremsa ska vara fri att tillgå för både allmänheten och de boende i området.
Vi måste motverka de kommersiella krafter som idag utövar ett överväldigande tryck att exploatera allt mer av vår kust och våra stränder. Vi måste förmå lokala politiker att stå emot lockelser från diverse exploatörer, som utlovar ”utveckling” och arbetstillfällen mot att exploatören får tillgång till strandkanten. Historien förskräcker, det brukar mynna ut i oerhört dyrt boende som gynnar ett fåtal välbeställda. ”Utvecklingen” stannar vid lyxboende och arbetstillfällena uteblir.
Vi är naturligtvis inte motståndare till all etablering vid stranden. Vi har förståelse för att viss näringsverksamhet behöver lokaliseras vid stranden; t ex båtvarv, kanotuthyrning och turbåtar. Det är den alltmer utbredda privatiseringen av stränderna vi vänder oss mot.