Nyheter från strandskyddarna nytt januari

Knarrholmen kommer att vara  “kvar” kolla länken

https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/E368EE4E2EA9AC03C12584CE005162FE/$File/TU.pdf?OpenElement

Hur stödjer vi Strandskyddarnas opinionsarbete?

Jag får ofta den rubricerade frågan. Vår linje har hela tiden varit att Facebook/Hemsidan  och vårt  arbete med opinionsbildning skall vara helt ideellt och utan ekonomiska intressen. Så kommer det också att bli i framtiden.

Vi i Strandskyddarna har som syfte att sprida kunskap om hur människor skall kunna hålla sig friska och få tillgång  våra kuster och sjöar tillgängliga från den skenande epidemin av  byggnader av olika slag, typ bryggor strandhus staket och  hamnar. Allemansrätten är hotad och även vatten brynen  Denna typ av kustnära “föroreningar” har en tendens att snabbt bli korrumperade genom att de får ekonomiskt stöd från egenintressen och våra politiska organisationer . Därför har vi skrivit in i föreningens stadgar att man inte får ta emot sådant stöd. Vi är med andra ord helt beroende av medlemsavgifter (75kr/år) och privata donationer.

Om ni vill stödja vårt arbete ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli medlem eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. Det arbete som görs sker helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:   5694-2204  

Swich:1230188698     Slå numret betala årsavgiften  eller skänken liten slant

utredning tar form

Strandskydd – utredningen tar form Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet innehöll januariavtalet (som också kallas för 73-punktsprogrammet) mellan regeringspartierna, liberalerna och centerpartiet en högst oroande punkt om att strandskyddet skulle ”göras om i grunden”. Det handlar om lättnader i glesbygd – och vissa skärpningar i högexploaterade områden ”om behov finns”. Regeringen har nu tillsatt en utredare, …

Läs mer

Rapport från respektive kommuner

i har en stark styrelse med skilda kompetenser, men vi ser gärna att fler som brinner för föreningens syfte engagerar sig aktivt på områden där de kan bidra med förnuftiga synpunkter. Idag har vi strax över 158 medlemmar, men vi behöver bli fler så att vi säkerställer vår rätt att överklaga strandskyddsärenden som organisation. Det …

Läs mer

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet”   Att börja bygga mer i riskmiljöer nära sjöar, älvar och kust vore ett stort misstag. Det finns många skäl att bevara och även förstärka strandskyddet, skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i en debattartikel på SvD.se. 3 september 2018 Debattartikel Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård, Miljörätt Sommarens torka och skogsbränder …

Läs mer

En mycket snöfattig vinter hittills men mycket blåst

Vi har varit med och sett till att Knarrholm blir” kvar “se länken bra arbetat https://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/E368EE4E2EA9AC03C12584CE005162FE/$File/TU.pdf?OpenElement Vi  låter vår gemensam debatt artikel ligga kvar DEBATT Rädda strandskyddet ATT URHOLKA STRANDSKYDDET YTTERLIGARE LÖSER INGA PROBLEM. Strandskyddet är en lag som garanterar viktiga delar av allemansrätten och värnar strandens och vattnets liv – och människors liv vid …

Läs mer