Nu är det Mars och det är total stopp med allt corona virus har slagit till

Vi har haft årsmöte kommer ge er mer info lite senare här Vi  låter vår gemensam debatt artikel ligga kvar DEBATT Rädda strandskyddet ATT URHOLKA STRANDSKYDDET YTTERLIGARE LÖSER INGA PROBLEM. Strandskyddet är en lag som garanterar viktiga delar av allemansrätten och värnar strandens och vattnets liv – och människors liv vid och i vatten. Genom Read More

utredning tar form

Strandskydd – utredningen tar form Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet innehöll januariavtalet (som också kallas för 73-punktsprogrammet) mellan regeringspartierna, liberalerna och centerpartiet en högst oroande punkt om att strandskyddet skulle ”göras om i grunden”. Det handlar om lättnader i glesbygd – och vissa skärpningar i högexploaterade områden ”om behov finns”. Regeringen har nu tillsatt en utredare, Read More

Rapport från respektive kommuner

i har en stark styrelse med skilda kompetenser, men vi ser gärna att fler som brinner för föreningens syfte engagerar sig aktivt på områden där de kan bidra med förnuftiga synpunkter. Idag har vi strax över 158 medlemmar, men vi behöver bli fler så att vi säkerställer vår rätt att överklaga strandskyddsärenden som organisation. Det Read More

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet”   Att börja bygga mer i riskmiljöer nära sjöar, älvar och kust vore ett stort misstag. Det finns många skäl att bevara och även förstärka strandskyddet, skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i en debattartikel på SvD.se. 3 september 2018 Debattartikel Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård, Miljörätt Sommarens torka och skogsbränder Read More

Styrelsen 2018-2019

Styrelse för strandskyddarna Ordförande Inge Löfgren Tel: 0767-98 22 33 Mail: inge.lofgren@gmail.com Lysekil Vice Ordförande Tom Hagström Tel: 070-920 09 46 Mail: tom hagstreom@strandskyddarna.com Munkedal Sekreterare Anita Åkermo Tel: 070-215 31 98 Mail: aakermo-holger@telia.com Lysekil Ledamot Karen Larsson ​Tel. 0523-331 95 Mail: veikko@telia.com Kungshamn   Ledamot Torsten Sandell Tel. 0526-30035 Mail: torsten@baggerod.se Strömstad Ersättare Kurt Read More

Medlem

Vi behöver dig som medlem! Vill du att våra barnbarn skall slippa betala för att komma till stranden? Vi behöver så många medlemmar som möjligt för att kunna driva våra ärenden i domstol. Gå med i Strandskyddarnas nätverk för bevakning av byggnation i skärgården. Årsavgiften är 75 kr. Kan sättas in på bankgiro nr 5694-2204 Read More

Hem

Om oss Strandskyddarna – Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver. Framförallt anser vi det Read More