Upprop kring Strandskyddet

“Vi har så många stränder” “Vi har så många mil stränder” “En gubbe på Gotland fick inte sätta upp en staketstolpe till fårstängslet” “En centerpartist fick inte bygga vid ett grävt fike” “En centerpartist i Norrland fick inte bygga och flytta hem till gården” Detta är argumentationen från centern om hur strandskyddet funkar idag för Read More

Ett antal debattinsändare i Bohuslänningen kring strandskyddarna

Allmänhetens frihet kan vara i fara Replik till Robert Larsson (M) 28 oktober Det är alltid bra att vi som driver frågor som påverkar allmänhetens frihet klargör hur våra olika organisationer tänker och hur vi vill förändra vårt samhälle. Moderaterna på Orust med Robert Larsson i spetsen har på ett mycket bra sätt klargjort sin Read More

Han vill få oss att se havet på ett nytt sätt

https://goteborg.etc.se/inrikes/han-vill-fa-oss-att-se-havet-pa-nya-satt Read More

Årsmöte för naturskyddsföreningen Lysekil Munkedal

Hej alla som är medlemmar i Lysekil Munkedals naturskyddsförening också vi hade tänkt oss ett försenat årsmöte mer info finns på hemsidan KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening kallar till årsmöte Plats: Löfgrens camping, Dalskogen 190, Lysekil I service- och uppehållsrummet där vi kan sitta Datum: Onsdagen 2 september Tid: Kl 17 00 Program: Årsmötesförhandlingar Alla Read More

Strandskyddet hotas av januariöverenskommelsen

Havsnätverket  28 maj, 2020    Maria Svedäng    hav, sjö, Strandskydd, vattenmiljö I Januariöverenskommelsen kom man överens om att strandskyddet ska förändras i. grunden. Risken är stor att strandskyddet försvagas och att tillgången till stränder för bad och friluftsliv minskar. Just nu pågår en utredning om hur strandskyddslagstiftningen ska förändras så att det ska bli lättare att bygga strandnära. Utredningen är ett Read More

Centerpartiets inställning numera. Allt strandskydd skall bort

https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/bostad/strandskydd Ja vad säger man allemansrätten bye bye och en del av det unika i Sverige kommer att försvinna nu pågår den nya utredningen meb en ordförande från Centern. Read More

Styrelsen 2020-2021

Styrelse för strandskyddarna Ordförande Inge Löfgren Tel: 0767-98 22 33 Mail: inge.lofgren@gmail.com Lysekil Vice Ordförande Tom Hagström Tel: 070-920 09 46 Mail: tom hagstreom@strandskyddarna.com Munkedal Sekreterare Roterande Ledamot Torsten Sandell Tel. 0526-30035 Mail: torsten@baggerod.se Strömstad Ersättare kassör Bengt Andreasson Ersättare Martin Steen Lars Georgsson Barbro Marzelius-Alm Lena Hagström Kurt Wallin     Read More

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet”   Att börja bygga mer i riskmiljöer nära sjöar, älvar och kust vore ett stort misstag. Det finns många skäl att bevara och även förstärka strandskyddet, skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i en debattartikel på SvD.se. 3 september 2018 Debattartikel Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård, Miljörätt Sommarens torka och skogsbränder Read More

Medlem

Vi behöver dig som medlem! Vill du att våra barnbarn skall slippa betala för att komma till stranden? Vi behöver så många medlemmar som möjligt för att kunna driva våra ärenden i domstol. Gå med i Strandskyddarnas nätverk för bevakning av byggnation i skärgården. Årsavgiften är 75 kr. Kan sättas in på bankgiro nr 5694-2204 Read More

Hem

Om oss Strandskyddarna – Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver. Framförallt anser vi det Read More