Styrelsen 2020-2021

Styrelse för strandskyddarna Ordförande Inge Löfgren Tel: 0767-98 22 33 Mail: inge.lofgren@gmail.com Lysekil Vice Ordförande Tom Hagström Tel: 070-920 09 46 Mail: tom hagstreom@strandskyddarna.com Munkedal Sekreterare Roterande Ledamot Torsten Sandell Tel. 0526-30035 Mail: torsten@baggerod.se Strömstad Ersättare kassör Bengt Andreasson Ersättare Martin Steen Lars Georgsson Barbro Marzelius-Alm Lena Hagström Kurt Wallin     Read More

Nu är det snart påsk och det är total stopp med allt. Crovid 19 virus har slagit till över hela vår värld. Men vi fixade årsmötet.

Vi har haft ett trevligt årsmöte vi var ett tappert gäng som trots corona oron tagit oss till Askums församlingshem denna kyliga mars dag .Efter sedvanliga årsmötes förhandlingar så bjöd vi på fika med smörgås, som vanligt var det mycket gott tack Karin . Inge avtackade under kaffet två av våra gamla  trotjänare  Anita Karin Read More

utredning tar form

Strandskydd – utredningen tar form Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet innehöll januariavtalet (som också kallas för 73-punktsprogrammet) mellan regeringspartierna, liberalerna och centerpartiet en högst oroande punkt om att strandskyddet skulle ”göras om i grunden”. Det handlar om lättnader i glesbygd – och vissa skärpningar i högexploaterade områden ”om behov finns”. Regeringen har nu tillsatt en utredare, Read More

Rapport från respektive kommuner

i har en stark styrelse med skilda kompetenser, men vi ser gärna att fler som brinner för föreningens syfte engagerar sig aktivt på områden där de kan bidra med förnuftiga synpunkter. Idag har vi strax över 158 medlemmar, men vi behöver bli fler så att vi säkerställer vår rätt att överklaga strandskyddsärenden som organisation. Det Read More

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet”   Att börja bygga mer i riskmiljöer nära sjöar, älvar och kust vore ett stort misstag. Det finns många skäl att bevara och även förstärka strandskyddet, skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i en debattartikel på SvD.se. 3 september 2018 Debattartikel Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård, Miljörätt Sommarens torka och skogsbränder Read More

Medlem

Vi behöver dig som medlem! Vill du att våra barnbarn skall slippa betala för att komma till stranden? Vi behöver så många medlemmar som möjligt för att kunna driva våra ärenden i domstol. Gå med i Strandskyddarnas nätverk för bevakning av byggnation i skärgården. Årsavgiften är 75 kr. Kan sättas in på bankgiro nr 5694-2204 Read More

Hem

Om oss Strandskyddarna – Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver. Framförallt anser vi det Read More