Länstyrelse har stoppat bryggan på Tjärnö

      Diarienummer Sida  1(8) Naturavdelningen e-delgivning  2021-10-08 526-10711-2021 505-13734-2021  Tjärnö Båtförening  Maria Ericsson  Klaganden            e-delgivning  c/o Jessica Hallström  tjarnobatforening@protonmail.com  Strandskyddarna  Inge Löfgren  inge.lofgren@gmail.com  Upphävande av beslut kommunalt dnr MBN-2018- 1878, strandskyddsdispens för brygga och sjöbodar  Beslut  Länsstyrelsen beslutar att upphäva Strömstads kommuns beslut daterat 25 februari 2021, dnr MBN-2018-1878, för brygga och sjöbodar Read More

Vi fortsätter att ge oss på ärenden över allt i vårt land där strandskyddet försvinner.

Tillsynsanmälan ifrågasatta miljöbrott på fastigheten Tofta Strandskyddarna driver ett ärende på Gotland vid Tofta. Det är en otrolig exploatering mitt på stranden. Ett längre strandparti på över 1000 m har schaktats bort. Det som är speciellt, förutom projektets storlek, är att länsledning, kommunledning (C) är djupt engagerade i byggnationen. Delvis som ledamöter i exploateringsföretagets styrelse. Read More

Han vill få oss att se havet på ett nytt sätt

https://goteborg.etc.se/inrikes/han-vill-fa-oss-att-se-havet-pa-nya-satt Read More

Styrelsen 2021-2022

Styrelse för strandskyddarna Ordförande Inge Löfgren Tel: 0767-98 22 33 eposttill@strandskyddarena.com Vice Ordförande web redaktör Tom Hagström Tel: 070-920 09 46 tom hagstreom@strandskyddarna.com Ledamöter Torsten Sandell Martin Steen Rolf  Trohne Ersättare Per Andersson Ersättare kassör Bengt Andreasson       Read More

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet”   Att börja bygga mer i riskmiljöer nära sjöar, älvar och kust vore ett stort misstag. Det finns många skäl att bevara och även förstärka strandskyddet, skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i en debattartikel på SvD.se. 3 september 2018 Debattartikel Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård, Miljörätt Sommarens torka och skogsbränder Read More

Medlem

Vi behöver dig som medlem! Vill du att våra barnbarn skall slippa betala för att komma till stranden? Vi behöver så många medlemmar som möjligt för att kunna driva våra ärenden i domstol. Gå med i Strandskyddarnas nätverk för bevakning av byggnation i skärgården. Årsavgiften är 75 kr. Kan sättas in på bankgiro nr 5694-2204 Read More

Hem

Om oss Strandskyddarna – Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver. Framförallt anser vi det Read More