Länstyrelse har stoppat bryggan på Tjärnö

      Diarienummer Sida  1(8) Naturavdelningen e-delgivning  2021-10-08 526-10711-2021 505-13734-2021  Tjärnö Båtförening  Maria Ericsson  Klaganden            e-delgivning  c/o Jessica Hallström  tjarnobatforening@protonmail.com  Strandskyddarna  Inge Löfgren  inge.lofgren@gmail.com  Upphävande av beslut kommunalt dnr MBN-2018- 1878, strandskyddsdispens för brygga och sjöbodar  Beslut  Länsstyrelsen beslutar att upphäva Strömstads kommuns beslut daterat 25 februari 2021, dnr MBN-2018-1878, för brygga och sjöbodar Read More

Vi har kommit igång

Hej alla Vi kör igång i veckan med att lägga ut en del  insändare hoppas vi får in någon och vi lägger in dom på Facebook om vi kan. Ny insändare i Etc Göteborg finns på Facebook. Ska försöka uppdatera en gång i månaden framöver. Strandskyddarnas styrelse adm Tom Hagström Read More

Vi fortsätter att ge oss på ärenden över allt i vårt land där strandskyddet försvinner.

Tillsynsanmälan ifrågasatta miljöbrott på fastigheten Tofta Strandskyddarna driver ett ärende på Gotland vid Tofta. Det är en otrolig exploatering mitt på stranden. Ett längre strandparti på över 1000 m har schaktats bort. Det som är speciellt, förutom projektets storlek, är att länsledning, kommunledning (C) är djupt engagerade i byggnationen. Delvis som ledamöter i exploateringsföretagets styrelse. Read More

Upprop kring Strandskyddet

“Vi har så många stränder” “Vi har så många mil stränder” “En gubbe på Gotland fick inte sätta upp en staketstolpe till fårstängslet” “En centerpartist fick inte bygga vid ett grävt fike” “En centerpartist i Norrland fick inte bygga och flytta hem till gården” Detta är argumentationen från centern om hur strandskyddet funkar idag för Read More

Ett antal debattinsändare i Bohuslänningen kring strandskyddarna

Allmänhetens frihet kan vara i fara Replik till Robert Larsson (M) 28 oktober Det är alltid bra att vi som driver frågor som påverkar allmänhetens frihet klargör hur våra olika organisationer tänker och hur vi vill förändra vårt samhälle. Moderaterna på Orust med Robert Larsson i spetsen har på ett mycket bra sätt klargjort sin Read More

Han vill få oss att se havet på ett nytt sätt

https://goteborg.etc.se/inrikes/han-vill-fa-oss-att-se-havet-pa-nya-satt Read More

Strandskyddet hotas av januariöverenskommelsen

Havsnätverket  28 maj, 2020    Maria Svedäng    hav, sjö, Strandskydd, vattenmiljö I Januariöverenskommelsen kom man överens om att strandskyddet ska förändras i. grunden. Risken är stor att strandskyddet försvagas och att tillgången till stränder för bad och friluftsliv minskar. Just nu pågår en utredning om hur strandskyddslagstiftningen ska förändras så att det ska bli lättare att bygga strandnära. Utredningen är ett Read More

Styrelsen 2021-2022

Styrelse för strandskyddarna Ordförande Inge Löfgren Tel: 0767-98 22 33 eposttill@strandskyddarena.com Vice Ordförande web redaktör Tom Hagström Tel: 070-920 09 46 tom hagstreom@strandskyddarna.com Ledamöter Torsten Sandell Martin Steen Rolf  Trohne Ersättare Frida Hagström (sek) Per Andersson Ersättare kassör Bengt Andreasson       Read More

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet”   Att börja bygga mer i riskmiljöer nära sjöar, älvar och kust vore ett stort misstag. Det finns många skäl att bevara och även förstärka strandskyddet, skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i en debattartikel på SvD.se. 3 september 2018 Debattartikel Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård, Miljörätt Sommarens torka och skogsbränder Read More

Medlem

Vi behöver dig som medlem! Vill du att våra barnbarn skall slippa betala för att komma till stranden? Vi behöver så många medlemmar som möjligt för att kunna driva våra ärenden i domstol. Gå med i Strandskyddarnas nätverk för bevakning av byggnation i skärgården. Årsavgiften är 75 kr. Kan sättas in på bankgiro nr 5694-2204 Read More

1 2