Hem

 

Du är mycket välkommen till vår hemsida .

Vi får hoppas du hittar det du söker om inte hör gärna av dig

 

 

utredning tar form

Strandskydd – utredningen tar form Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet innehöll januariavtalet (som också kallas för 73-punktsprogrammet) mellan regeringspartierna, liberalerna och centerpartiet en högst oroande punkt om att strandskyddet skulle ”göras om i grunden”. Det handlar om lättnader i glesbygd – och vissa skärpningar i högexploaterade områden ”om behov finns”. Regeringen har nu tillsatt en utredare, …

Läs mer

Rapport från respektive kommuner

i har en stark styrelse med skilda kompetenser, men vi ser gärna att fler som brinner för föreningens syfte engagerar sig aktivt på områden där de kan bidra med förnuftiga synpunkter. Idag har vi strax över 158 medlemmar, men vi behöver bli fler så att vi säkerställer vår rätt att överklaga strandskyddsärenden som organisation. Det …

Läs mer

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet

Riskfyllt att avskaffa strandskyddet”   Att börja bygga mer i riskmiljöer nära sjöar, älvar och kust vore ett stort misstag. Det finns många skäl att bevara och även förstärka strandskyddet, skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen i en debattartikel på SvD.se. 3 september 2018 Debattartikel Klimat, energi och transporter, Skog och naturvård, Miljörätt Sommarens torka och skogsbränder …

Läs mer

Hösten är snart över och vi får en ny vinter

Vi  låter vår gemensam debatt artikel ligga kvar DEBATT Rädda strandskyddet ATT URHOLKA STRANDSKYDDET YTTERLIGARE LÖSER INGA PROBLEM. Strandskyddet är en lag som garanterar viktiga delar av allemansrätten och värnar strandens och vattnets liv – och människors liv vid och i vatten. Genom strandskyddet är havets, sjöarnas och vattendragens stränder skyddade 100 meter från strandlinjen, …

Läs mer