Om oss

Om oss Strandskyddarna – Nätverket för Bevakning av Byggnation i Skärgården, är en politiskt oberoende förening som bildades 19 mars 2003 som en reaktion på allt fler avvikelser från gällande strandskyddslag. Föreningen har som syfte, som namnet anger, att bevaka att byggnation och annan verksamhet följer de strandskyddsbestämmelser som lagen föreskriver. Framförallt anser vi det avgörande för framtiden att allemansrätten tillvaratas vid våra stränder. Det handlar om att våra efterkommande generationer får rimliga möjligheter att nå och vistas vid våra stränder. En viktig aspekt är också att bevara miljön vid stränderna med växt- och djurliv. Vi är ca 200 personliga medlemmar, de flesta från Bohuslän men också från övriga delar av landet. Vi fungerar även som paraplyorganisation för andra föreningar som är intresserade av strandskydd. Strandskyddslagen tillåter idag byggnation 100 m från stranden, upp till 300 m vid särskilt känsliga områden. Vi anser det rimligt att denna 100-metersremsa ska vara fri att tillgå för både allmänheten och de boende i området. Vi måste förmå lokala politiker att stå emot lockelser från diverse exploatörer, som utlovar ”utveckling” och arbetstillfällen mot att exploatören får tillgång till strandkanten. Vi är naturligtvis inte motståndare till all etablering vid stranden. Vi har förståelse för att viss näringsverksamhet behöver lokaliseras vid stranden; t ex båtvarv, kanotuthyrning och turbåtar. Det är den alltmer utbredda privatiseringen av stränderna vi vänder oss mot.

Vi behöver fler som vill kämpa ihop med oss. MILJÖENGAGERAD FÖRSTÄRKNING som vill driva strandskyddsfrågorna

Strandskyddarna söker förstärkning till styrelsen för att driva på vårt arbete. En av de viktig arbetsuppgift för föreningen är att påverka och initiera olika kommunala beslut i våra frågor Även att etablera kontakter med företag i  strandskydds frågor är viktiga. Våra medlemmar behöver fler aktiva som vill driva våra frågor som ni medlemmar föreslår att vi ska driva .

Allt arbete som vi gör bygger helt på ideellt, demokratiskt arbete.  Du kommer att ingå i styrelsen för  föreningen och vi antar du känner för att arbeta med organisatoriska frågor av alla slag.

Om du tycker det låter intressant så vill vi att du hör av dig till Tom Hagström vice ordförande. Vi är intresserade av du då berättar om din bakgrund och samt vilka miljöfrågor som ligger dig närmast. Vi väntar på mejl från dig eftersom du har besökt vår hemsida.Vi tror på att du har ett intresse av att driva strandskydds frågan ,Över Hela Landet