Nyheter från strandskyddarna

Hur stödjer vi Strandskyddarnas opinionsarbete?

Jag får ofta den rubricerade frågan. Vår linje har hela tiden varit att Facebook/Hemsidan  och vårt  arbete med opinionsbildning skall vara helt ideellt och utan ekonomiska intressen. Så kommer det också att bli i framtiden. .Vi kommer ge er läsare en liten rapport här når vi har tid.

Under våren har vårt strandskyddsarbete varit  inriktade  på att via en studiecirkel få fram ett arbetsplattform och grund material.  Alla  möten var digitala och där vi fick  en bild av hur det ser ut kring strandskyddsfrågorna just nu i Sverige. Utredningsförslaget som ligger till grund för proppen kommer enligt oss att rasera hela den unika strandskydds lagstiftning som bygger på allemansrätten och vår grundlag. kontakta oss om ni vill få mer info. I övrigt har vi drivit en del både nya och gamla fall .Vi har fått in ett antal insändare hänvisar till vår Facebook för vidare info.

Vi i Strandskyddarna har som syfte att sprida kunskap om hur människor skall kunna hålla sig friska och få tillgång  våra kuster och sjöar tillgängliga från den skenande epidemin av  byggnader av olika slag, typ bryggor strandhus staket och  hamnar. Allemansrätten är hotad och även vatten brynen  Denna typ av kustnära “föroreningar” har en tendens att snabbt bli korrumperade genom att de får ekonomiskt stöd från egenintressen och våra politiska organisationer . Därför har vi skrivit in i föreningens stadgar att man inte får ta emot sådant stöd. Vi är med andra ord helt beroende av medlemsavgifter (75kr/år) och privata donationer.

Om ni vill stödja vårt arbete ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli medlem eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. Det arbete som görs sker helt ideellt.