Nyheter från strandskyddarna Viktigt Årsmöte 17 mars 2020 kl.18.00 Askums Församlingshem

Mer info om Årsmötet kommer om ett par veckor

Hur stödjer vi Strandskyddarnas opinionsarbete?

Jag får ofta den rubricerade frågan. Vår linje har hela tiden varit att Facebook/Hemsidan  och vårt  arbete med opinionsbildning skall vara helt ideellt och utan ekonomiska intressen. Så kommer det också att bli i framtiden.Inge undertecknad fick frågan senast på Tjörns naturskyddsföreningens möte kring strandskyddet.Vi kommer ge er läsare en liten rapport från detta mycket trevliga möte där vi fick ge en bild av hur det ser ut kring strandskyddsfrågorna just nu i Sverige.

Vi i Strandskyddarna har som syfte att sprida kunskap om hur människor skall kunna hålla sig friska och få tillgång  våra kuster och sjöar tillgängliga från den skenande epidemin av  byggnader av olika slag, typ bryggor strandhus staket och  hamnar. Allemansrätten är hotad och även vatten brynen  Denna typ av kustnära “föroreningar” har en tendens att snabbt bli korrumperade genom att de får ekonomiskt stöd från egenintressen och våra politiska organisationer . Därför har vi skrivit in i föreningens stadgar att man inte får ta emot sådant stöd. Vi är med andra ord helt beroende av medlemsavgifter (75kr/år) och privata donationer.

Om ni vill stödja vårt arbete ekonomiskt, har ni möjlighet att göra det genom att antingen bli medlem eller att donera till föreningen. Alla medel som flyter in går oavkortat till vår ideella verksamhet. Det arbete som görs sker helt ideellt.

Föreningen kan ta emot bidrag på följande konton:

Bankgiro:   5694-2204  

Swich:1230188698     Slå numret betala årsavgiften  eller skänken liten slant