Styrelsen 2021-2022

Styrelse för strandskyddarna Ordförande Inge Löfgren Tel: 0767-98 22 33 eposttill@strandskyddarena.com Vice Ordförande web redaktör Tom Hagström Tel: 070-920 09 46 tom hagstreom@strandskyddarna.com Ledamöter Torsten Sandell Martin Steen Rolf  Trohne Ersättare Frida Hagström (sek) Per Andersson Ersättare kassör Bengt Andreasson       Read More